Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO").

Drogi Kliencie, w związku ze zgromadzeniem przez nas Twoich danych osobowych w naszej bazie, chcielibyśmy Cię poinformować o tym, że zmodyfikowaliśmy naszą Politykę Prywatności (dalej: „Polityka"). Zapoznaj się proszę z tym dokumentem, ponieważ zawiera on szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adw. Elżbieta Mazur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adw. Elżbieta Mazur, pod adresem ul. Słowackiego 24/86, 35-060 Rzeszów. Możesz się z nami kontaktować również mailowo na adres: e.mazur@adwokat-odszkodowania.pl

Informacja dotycząca celów przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane:

  1. w celu wykonywania umów, które między sobą zawieramy lub realizowania Twoich zamówień (podstawa prawna: niezbędność do wykonania Umowy). Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy i zrealizowanie usługi,
  2. dla celów statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności, w celu dochodzenia roszczeń oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego naszych systemów (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

  1. w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji Umowy (np. zrealizowania usługi) – przez okres realizowania Umowy (realizowania usługi),
  2. w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
  3. w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia.

Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest GIODO.

Przekazywanie danych osobowych

Zasadniczo Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez nas. Może się jednak zdarzyć, że powierzymy przetwarzanie Twoich danych podmiotom trzecim na podstawie pisemnej umowy (np. z biurem księgowym). Powierzenie takie nie uprawnia odbiorcy do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca będzie korzystał z tych danych tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

z poważaniem
adw. Elżbieta Mazur